นายกฯ สั่งคลังจัดเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ช่วยคนจน

นายกฯ สั่งคลังจัดเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ช่วยคนจน

นายกฯ สั่งคลังจัดเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ช่วยคนจน

7นายกฯ สั่งคลังจัดเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ช่วยคนจน  

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาช่องทางดูแลผู้มีรายได้น้อยที่กำลังประสบปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมจำนวนมากหลังล่าสุดได้รับรายงานว่ามูลค่าหนี้ในภาพรวมมีสูงถึง 1 ล้านล้านบาทโดยแยกเป็นกลุ่มเกษตรกรถึง 3-4  แสนล้านบาทโดยเบื้องต้นจะให้ศึกษาความเป็นไปได้การจัดหาวงเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยมาเพื่อช่วยเหลือแต่จะไม่ให้เป็นภาระต่อรัฐบาล

8นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเกษตรกรนำที่ดินไปจำนองกับนายทุนแล้วต้องสูญเสียที่ดิน

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงกรณีเกษตรกรนำที่ดินไปจำนองกับนายทุนแล้วต้องสูญเสียที่ดินเพราะหาเงินไปจ่ายค่าจำนองที่นายทุนคิดดอกเบี้ยสูงไม่ได้ซึ่งจากการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยพบว่าปัจจุบันมีเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบสถาบันการเงินของรัฐ 1 แสน 4 หมื่นราย มูลค่าหนี้ 3 แสน 6 หมื่นล้านบาทโดยเป็นหนี้นอกระบบ 1 แสน 49,000 รายคิดเป็นมูลค่าหนี้ 2 หมื่น 1 พันล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้เป็นหนี้นอกระบบที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง 9 หมื่นรายคิดเป็นมูลค่าหนี้ 1 หมื่น 3 พันล้านบาทนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาโดยด่วน

9นายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาโดยด่วน

ทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อววานนี้ได้รับทราบรายงานสถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในไตรมาสที่ 4 ปี 57 อยู่ที่ 85.9% ต่อจีดีพีซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วหากเทียบกับช่วง 7 ปีที่ผ่านมาที่มีเพียง 54.6% จากช่วงเดียวกันของปี 50 โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ครัวเรือนในอัตราสูงคือการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น การขยายการให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ , โครงการบ้านหลังแรก , โครงการรถยนต์คันแรก , รวมถึงการให้กู้ยืมเงินเพื่อนำมาซื้อทรัพย์สินทดแทนความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 54

 


Tag :
กระทรวงการคลัง
ช่วยคนจน
นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หนี้ครัวเรือน
เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

FaceBook Comment