คัดลอก URL แล้ว
จุฬาฯ โมเดล ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า

จุฬาฯ โมเดล ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยผลการให้บริการรถไฟฟ้าโดยสารสาธารณะของมหาวิทยาลัย ที่ใช้ติดต่อกันมานับ 10 ปี จนได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของไทย และอันดับ 40 ของโลก ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะต่อยอดส่งเสริมให้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมใช้ไอเดีย รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดภาวะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

 

Screen Shot 2558-07-04 at 1.50.17 PM

รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

Screen Shot 2558-07-04 at 1.50.40 PM

จุฬาฯ โมเดล

 

Screen Shot 2558-07-04 at 1.51.01 PM

บุญไชย สถิตมั่นใจธรรม รองอธิการบดี จุฬาฯ