รัฐใช้ ม.44 แก้ปัญหาขายเหล้าใกล้สถานศึกษา

รัฐใช้ ม.44 แก้ปัญหาขายเหล้าใกล้สถานศึกษา

รัฐใช้ ม.44 แก้ปัญหาขายเหล้าใกล้สถานศึกษา

11

รัฐใช้ ม.44 แก้ปัญหาขายเหล้าใกล้สถานศึกษา

ที่ประชุมบูรณาการณ์ความร่วมมือแก้ปัญหาเยาวชนแข่งรถในทางสาธารณะและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานมีมติให้ใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อื่นๆ

12มาตรา 44 เพื่อควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา

หากพบร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทำผิดกฎหมาย เช่น เปิดเกินเวลา จำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ส่งเสียงดังรบกวนและไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราจะสั่งปิดสถานประกอบการทันทีเป็นเวลา 5 ปี ส่วนบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหากฝ่าฝืนจะสั่งปิดถาวร ขณะเดียวกันได้มอบให้กรมสรรพสามิตหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อกำหนดพื้นที่ระยะห่างรัศมีรอบสถานศึกษาซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละแห่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าหากเจ้าหน้าที่ละเลยจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่งจะจัดชุดปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย

13มาตรา 44 แก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษกลุ่มที่แข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังใช้มาตรา 44 แก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษกลุ่มที่แข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะไม่เฉพาะเด็กและเยาวชนแต่รวมทั้งผู้ปกครองด้วยโดยจะมีมาตรการเอาผิดตั้งแต่ชั้นตระเตรียม หากพบมีการมั่วสุมหรือรวมกลุ่มแข่งรถสามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อยับยั้งและยึดรถของกลางหากรถที่ยึดไว้มีการดัดแปลงเจ้าของต้องปรับสภาพรถให้เป็นเหมือนเดิมก่อนรับคืน สำหรับร้านจำหน่ายอุปกรณ์แต่งรถหากตรวจพบว่าเข้าข่ายส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแข่งรถจักรยานยนต์ก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งหยุดดำเนินกิจการทันที

 

 


Tag :
ขายสุรารอบสถาบันการศึกษา
มาตรา 44
ร้านเหล้า
ร้านเหล้าใกล้มหาลัย
สถาบันเทิง

FaceBook Comment