ไทยพาณิชย์แจง สกอ.ยืนยันรับนศ.ทุกสถาบัน

ไทยพาณิชย์แจง สกอ.ยืนยันรับนศ.ทุกสถาบัน

ไทยพาณิชย์แจง สกอ.ยืนยันรับนศ.ทุกสถาบัน

8

ไทยพาณิชย์แจง สกอ.ยืนยันรับนศ.ทุกสถาบัน  

ภายหลังการเข้าชี้แจงของผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์กรณีมีการเผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานของธนาคารฯที่จำกัดนักศึกษาไว้เฉพาะแค่ 14 สถาบัน ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยราชมงคล รองศาสตราจารย์ พินิติ รตะนานุกุล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยว่าผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ชี้แจงว่าเอกสารที่มีการเผยแพร่นั้นเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินฝึกหัดต้องเชี่ยวชาญด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ส่วนตำแหน่งอื่นยังคงเปิดรับนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยพร้อมนำบัญชีรายชื่อพนักงานธนาคารฯมาเพื่อยืนยันว่าธนาคารฯไม่ได้มีการปิดกั้นและการรับสมัครพนักงานของธนาคารส่วนกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งแสดงความไม่พอใจโดยจะยกเลิกการทำธุรกรรมกับธนาคารไทยพาณิชย์นั้น รองศาสตราจารย์ พินิติ ระบุว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลจึงมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการได้

9ธนาคารไทยพาณิชย์ยืนยันไม่ได้ปิดกั้นการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าขออภัยในความบกพร่องที่เกิดขึ้นและธนาคารฯได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งได้กำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลและป้องกันไมให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก


Tag :
ธนาคารไทยพาณิชย์
นายญนน์ โภคทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไทยพาณิชย์ยืนยันรับทุกสถาบัน

FaceBook Comment