คัดลอก URL แล้ว
ทรท. ถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ทรท. ถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ทรท. ถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ทรท. ถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันพืชมงคล หรือ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำปีอีกวันหนึ่ง โดยแต่ละปีจะกำหนดวันจัดพระราชพิธีไม่ตรงกัน ด้วยเหตุที่ต้องดูฤกษ์ยามที่เหมาะสมเพื่อเริ่มต้นวันเพาะปลูกของเกษตรกร ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะเป็นผู้กำหนดตาม “ปฏิทินหลวง”

ประกอบไปด้วย 2 พระราชพิธีสำคัญ คือ พระราชพิธีพืชมงคล (พิธีสงฆ์) จัดก่อนล่วงหน้า 1 วัน และ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีพราหมณ์) ปีนี้ตรงกับวันที่ 13 พ.ค. 2565 (วันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไถ หว่าน)

FaceBook Comment