แนะล้างผักผลไม้ด้วยน้ำส้มสายชู ขจัดสารพิษตกค้าง

แนะล้างผักผลไม้ด้วยน้ำส้มสายชู ขจัดสารพิษตกค้าง

แนะล้างผักผลไม้ด้วยน้ำส้มสายชู ขจัดสารพิษตกค้าง

19

 แนะล้างผักผลไม้ด้วยน้ำส้มสายชู ขจัดสารพิษตกค้าง

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้แสดงผลตรวจเลือดประชาชนกว่า 500 คนในช่วง 3 วันที่ผ่านมาพบมีความเสี่ยงสูงถึงกว่า 60% นอกจากนี้ยังอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย 20% และพบความปกติระดับปลอดภัยไม่ 10% โดยเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ที่หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเป็นสิ่งที่บรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยืนยันว่ามีการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรอยู่หลายชนิดซึ่งมีทั้งที่ผู้ผลิตตั้งใจและไม่ตั้งใจใช้ทำให้ปัจจุบันผู้บริโภคมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา

20มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยืนยันมีการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรอยู่หลายชนิด

ไม่เว้นแม้แต่อาหารปลอดสารพิษหรืออาหารเกษตรอินทรีย์เองก็มีความเสี่ยงที่จะพบสารพิษตกค้างได้เช่นกันดังนั้นประชาชนควรเลือกบริโภคอาหารที่มีการรับรองตามมาตรฐานและก่อนบริโภคควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสมสายชูและจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไป ประชาชนนิยมรับประทานอาหารแปรรูปมากขึ้นโดยที่ไม่เคยรับรู้ถึงส่วนผสมโดยเฉพาะวัตถุดิบประเภทเนื้อที่ผู้ผลิตต้องหาทางลดต้นทุนให้มากที่สุดจึงอาจเลือกใช้สารบางประเภทที่สามารถยืดอายุของเนื้อสัตว์

 


Tag :
น้ำส้มสายชู
ผลไม้ปลอดสารพิษ
ผักปลอดสารพิษ
แนะล้างผักผลไม้ด้วยน้ำส้มสายชู ขจัดสารพิษตกค้าง

FaceBook Comment