คัดลอก URL แล้ว
ยืนยันทัวร์นอกไม่ยกเลิกเที่ยวไทย

ยืนยันทัวร์นอกไม่ยกเลิกเที่ยวไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุยังไม่พบการ ยกเลิกเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทย  หลังที่มีการพบผู้ป่วยไวรัสเมอร์สสำหรับสถานการณ์ของการท่องเที่ยวหลังจากที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ ไวรัสเมอร์ส นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ด้วยการที่ทางประเทศไทยมีมาตรการเฝ้าระวังโรคนี้ที่เข้มข้น  จึงยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคนี้เพิ่มเติม จึงทำให้ขณะนี้นักท่องเที่ยวขาเข้า ยังไม่มีการยกเลิกการเดินทางมาไทย

Screen Shot 2558-06-28 at 4.16.45 PM

ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทสไทย

ส่วนยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-23 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการเปิดเผยข้อมูลพบว่า มีจำนวน 1,710,953 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการท่องเที่ยว 77,007 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 56.56  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในเดือนมิถุนายนปีนี้ นักท่องเที่ยวจากจีนและมาเลเซีย เป็นนักท่องเที่ยวสองชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสุงสุด พร้อมคาดการณ์ว่า ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ จะขยายตัวต่อเนื่องประมาร้อยละ 53-55

Screen Shot 2558-06-28 at 4.17.00 PM

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อรวม 8 เดือน คือ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดอืนมิถุนายนปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 21,619,829 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.64  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมรายได้ 8 เดือนอยู่ที่ 1,035,047.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.68

Screen Shot 2558-06-28 at 4.17.46 PM

รายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยว