คัดลอก URL แล้ว
Eat: The Story of Food เรื่องกินห้ามพลาด
Eat: The Story of Food เรื่องกินห้ามพลาด

Eat: The Story of Food เรื่องกินห้ามพลาด

Eat: The Story of Food เรื่องกินห้ามพลาด

อาหารเป็นตัวขับเคลื่อนเกือบทุกอย่างที่เราทำในฐานะสายพันธุ์ แต่ก็เป็นแง่มุมที่มองข้ามไปในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือน้ำตาล ของว่างหรือเบียร์ ความอยากอาหารของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงโลก กำหนดประวัติศาสตร์ของเรา เปลี่ยนอนาคตของเรา และทำให้เราเป็น “เรา”

FaceBook Comment