คัดลอก URL แล้ว
เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ Route 12

เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ Route 12

เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ Route 12

.

Screen Shot 2558-06-21 at 8.21.59 AMกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว “ฤดูที่แตกต่าง บนเส้นทาง Route 12”

.

เสียงของนักท่องเที่ยวอาสา ในกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว “ฤดูที่แตกต่าง บนเส้นทาง Route 12” ที่ต่างพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน สะท้อนถึงความตื่นเต้น และการมีส่วนร่วมกับงานวิจัยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ บนทางหลวงแผ่นดินสายนี้ ที่เริ่มต้นจากสะพานสมเด็จพระนเรศวรเชื่อมต่อไปถึงรอยต่ออำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Screen Shot 2558-06-21 at 8.23.55 AMกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว “ฤดูที่แตกต่าง บนเส้นทาง Route 12”

.

Screen Shot 2558-06-21 at 8.23.27 AMกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว “ฤดูที่แตกต่าง บนเส้นทาง Route 12”

.

แม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินขึ้นบันได 197 ขั้น สู่รอยพระพุทธบาทตะแคง ที่ประดิษฐาน ณ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแครง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่เชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทตะแคงแห่งเดียวในโลก ยังพบกับพระพุทธภาพคล้ายพระพุทธรูปประทับยืน 2 รูป สูง 5 เมตร แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวอาสาเหล่านี้ ยังมีเหน็ดเหนื่อยท่ามกลางแดดตอนเที่ยงของเมืองพิษณุโลก

Screen Shot 2558-06-21 at 8.27.39 AMเส้นทางท่องเที่ยว Route 12

.

ก่อนที่จะมาถึงจุดพักรับประทานผัดไทวังทองเป็นอาหารกลางวัน บริเวณน้ำตกไผ่สีทอง ที่ต้องผ่านเส้นทางถนนบ้านแก่งจูงนาง-บ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง ลึกเข้าไป 15 กิโลเมตร ที่วันนี้ปรากฏการณ์ภัยแล้งทำให้น้ำยังแห้ง แต่เวลาปกติที่น้ำมาแล้วน้ำตกชุมชนแห่งนี้ จะคงความสวยงามไว้ทั้ง 9 ชั้น ในระยะทาง 1 กิโลเมตรครึ่ง

Screen Shot 2558-06-21 at 8.28.08 AMน้ำตกไผ่สีทอง จ.พิษณุโลก

.

2-3scน้ำตกไผ่สีทอง จ.พิษณุโลก

.

ส่วนอีกจุดที่คณะนักวิจัยได้ทดลองนำเสนอต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวอาสา เมื่อกลุ่มเกษตรกรได้เล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มทำให้สวนผลไม้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชูทุเรียนพันธุ์หลงรักไทย ที่ขอเปลี่ยนชื่อจากหลังลับแล ชื่อดั้งเดิมจากอุตรดิตถ์มาเป็นจุดขาย ทำให้หลายคนได้ลองชิมและลิ้มรสความหอม หวาน มัน ของทุเรียนสายพันธุ์นี้ ยิ่งเมื่อ เจ้าของสวนแห่งนี้ บอกว่า การที่เจ้าของสวนและนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เจอกันโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ยิ่งทำให้ราคาผลิตผลการเกษตรซื้อขายกันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น

Screen Shot 2558-06-21 at 8.28.32 AMทุเรียนพันธุ์หลงรักไทย ที่ขอเปลี่ยนชื่อจากหลังลับแล

.

Screen Shot 2558-06-21 at 8.35.20 AMทุเรียนพันธุ์หลงรักไทย ที่ขอเปลี่ยนชื่อจากหลังลับแล

.

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก-หล่มสัก ยังถูกค้นพบถึง 321 แห่ง สามารถเที่ยวได้ทั้ง 3 ฤดู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ จิรวัฒน์ พิระสันต์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามเส้นทางหลวงหมายเลข 12 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.บอกว่า ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ใช้การสำรวจและเก็บข้อมูลโดยตรงถึงพื้นที่ บางจุดเป็นที่อันซีน ไม่เคยได้รับการเปิดเผยมาก่อน โดยหวังว่า การค้นพบนี้จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

Screen Shot 2558-06-21 at 8.34.32 AMรศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ม.นเรศวร

.

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก-หล่มสัก ยังถูกค้นพบถึง 321 แห่ง สามารถเที่ยวได้ทั้ง 3 ฤดู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ จิรวัฒน์ พิระสันต์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามเส้นทางหลวงหมายเลข 12 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.บอกว่า ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ใช้การสำรวจและเก็บข้อมูลโดยตรงถึงพื้นที่ บางจุดเป็นที่อันซีน ไม่เคยได้รับการเปิดเผยมาก่อน โดยหวังว่า การค้นพบนี้จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ยอดด้วน พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่อยู่บนเขาสมอแครง ไม่ไกลจากตัวเมืองพิษณุโลก หรือสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่อยู่ในป่าลึก สิ่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ทั้งชุมชน ผู้คนที่เดินทางท่องเที่ยว เรื่องราวของวัฒนธรรม ล้วนเติมเต็มความอิ่มเอม และจะเป็นเส้นทางสร้างมิตรภาพให้ผู้คนต่อไป