คัดลอก URL แล้ว
พัฒนาห้องน้ำสาธารณะ รองรับท่องเที่ยววิถีไทย

พัฒนาห้องน้ำสาธารณะ รองรับท่องเที่ยววิถีไทย

พัฒนาห้องน้ำสาธารณะ รองรับท่องเที่ยววิถีไทย

6

พัฒนาห้องน้ำสาธารณะ รองรับท่องเที่ยววิถีไทย

ห้องน้ำภายในสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นหนึ่งใน 251 สถานีที่ผ่านมาตรฐาน 3 ด้าน คือ สะอาด , เพียงพอ , ปลอดภัย หรือ มาตรฐาน H-A-S ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนาห้องน้ำสถานีรถไฟในแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศทั้งหมด 443 สถานี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าการร่วมกันพัฒนาห้องน้ำให้ผ่านมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะและมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะสะอาดเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับปีการท่องเที่ยววิถีไทยตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งตั้งเป้าสร้างรายได้เข้าประเทศ 2.2 ล้านล้านบาทโดยการพัฒนาดังกล่าวจะเริ่มที่สถานีรถไฟตามแหล่งท่องเที่ยวแนะนำ 77 สถานี อาทิ ชุมพร , ตรัง , นครศรีธรรมราช และ บุรีรัมย์ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน

5

ห้องน้ำภายในสถานีรถไฟหัวลำโพง

ด้านกระทรวงคมนาคมก็มีโครงการพัฒนาห้องน้ำในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงรวมถึงโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายต่างๆเพื่อให้มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลและมีความปลอดภัย ขณะที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำสาธารณะ พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้ห้องน้ำประเภทนั่งยอง  51%

ห้องน้ำแบบนั่งราบ หรือชักโครก  49%

การใช้ห้องน้ำแบบชักโครก พบพฤติกรรมไม่เหมาะสม คือ ใช้เท้าเหยียบบนที่รองนั่ง   4%

ยกที่รองนั่งขึ้นแล้วเหยียบ  6%

หลังใช้ไม่ราดน้ำ ชำระล้าง  14%

โดยให้เหตุผลว่าสายฉีดน้ำไม่สะอาด รวมถึงไม่ล้างมือหลังใช้ห้องน้ำ


Tag :
พัฒนาห้องน้ำสาธารณะ รองรับท่องเที่ยววิถีไทย

FaceBook Comment