คัดลอก URL แล้ว
ยอดใช้บัตรเครดิตครึ่งปีแรกพุ่ง

ยอดใช้บัตรเครดิตครึ่งปีแรกพุ่ง

9ยอดใช้บัตรเครดิตครึ่งปีแรกพุ่ง

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเมื่อค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอก็ทำให้บางคนต้องหยิบยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆรวมถึงบัตรเครดิต ที่ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถนำเงินในอนาคตมาใช้ก่อนได้ แต่หากมองอีกด้านหนึ่งปริมาณของการใช้บัตรเครดิตชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยเรื่องนี้ คุณชุติเดช ชยุติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ “เคทีซี” หรือ บมจ. บัตรกรุงไทย ได้เผยถึงสถิติและแนวโน้มการใช้บัตรเครดิตในช่วงที่ผ่านมาว่ามีการเติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ซึ่งถือว่ามีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงหากเทียบกับภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

6

คุณชุติเดช ชยุติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ “เคทีซี”

ถึงแม้ว่าขณะนี้ KTC ยังไม่ประสบปัญหาภาวะหนี้เสียแต่ต่างทางผู้บริหารเองก็ยังคงเป็นห่วงภาวะหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันที่ยังคงสูงอยู่จึงฝากให้บริษัทผู้ปล่อยสินเชื่อหาวิธีการรับมือป้องกันหนี้เสียที่จะเกิดขึ้น ขณะที่ผู้ใช้บัตรเครดิตเองก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายให้มากยิ่งขึ้น

8

แนวโน้มการใช้บัตรเครดิตในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10

นี่คืออีกหนึ่งตัวแปรสะท้อนภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ที่ช่วง Mass Market นำมาฝากจะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในช่วงครึ่งปีแรกยังคงมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด สำหรับแนวโน้มการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในช่วงครึ่งปีหลัง