ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เป็นศูนย์ศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯด้วยตนเอง เพื่อเป็นพื้นที่ตัวแทนของภาคอีสานทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่นี้มีลักษณะสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวงจรทางชีวภาพที่คล้ายคลึงกับภูมิภาคโดยทั่วไปของภาคอีสาน

ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 1

ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 2

Screen Shot 2558-06-14 at 10.07.55 AMตามรอยพระราชดำริ ณ ศูนย์ฯ ภูพาน

หลังจากที่ได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการถึงงานต่างๆ ของศูนย์ภูพาน ท่านผู้อำนวยการได้พาเดินชมบอร์ดนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ภูพาน พร้อมกับให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ภูพาน ทำให้ได้เข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้น

Screen Shot 2558-06-14 at 10.04.15 AMสุรชาติ มาลาศรี (ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

Screen Shot 2558-06-14 at 10.05.32 AMตามรอยพระราชดำริ ณ ศูนย์ฯ ภูพาน

สำหรับกิจกรรมผสมผสานเป็นโครงการที่สาธิตทฤษฎีการทำการเกษตรในรูปแบบผสมผสาน แต่หลายคนคงสงสัยว่าการเกษตรแบบผสมผสานนั้นคืออะไร และคนที่จะมาหาคำตอบ นั่นก็คือพี่โอรีฟคนนี้นี่แหละคะ ผู้ที่จะมาให้คำตอบและจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีผสมผสาน

Screen Shot 2558-06-14 at 10.05.56 AMอรพิน มาลาสี (หัวหน้ากิจกรรมศึกษาและพัฒนาระบบผสมผสาน)

Screen Shot 2558-06-14 at 10.19.47 AMตามรอยพระราชดำริ ณ ศูนย์ฯ ภูพาน

Screen Shot 2558-06-14 at 10.07.25 AMตามรอยพระราชดำริ ณ ศูนย์ฯ ภูพาน

จากการที่ได้พูดคุยพี่โอรีฟแล้ว ก็ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการทำการเกษตรแบบที่จะต้องรู้จักแบ่งพื้นที่ และจัดสรรปันส่วนให้เราได้สามารถทำกินได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งเราต้องใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ให้มากที่สุด นั่นคือการรู้จักให้พืชและสัตว์ ได้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกัน ซึ่งพี่โอรีฟก็ได้พาดิฉันไปยังแปลงเกษตรผสมผสานแบบพืชกับพืชเกื้อกูลกัน

Screen Shot 2558-06-14 at 10.08.29 AMวิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร (นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ)

Screen Shot 2558-06-14 at 10.08.06 AMตามรอยพระราชดำริ ณ ศูนย์ฯ ภูพาน

Screen Shot 2558-06-14 at 10.08.47 AMตามรอยพระราชดำริ ณ ศูนย์ฯ ภูพาน

Screen Shot 2558-06-14 at 10.09.53 AMประมุข ฤาแก้วมา (หัวหน้ากิจกรรมประมง)

Screen Shot 2558-06-14 at 10.10.40 AMตามรอยพระราชดำริ ณ ศูนย์ฯ ภูพาน


Tag :
ตัวแทนของภาคอีสาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชดำริ
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน
หนังดีซีรีส์ดัง

FaceBook Comment