เดินหน้าสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเส้นเดิม

เดินหน้าสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเส้นเดิม

เดินหน้าสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเส้นเดิม


3

เดินหน้าสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเส้นเดิม

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกสั่งให้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตามแนวเส้นทางเดิม หลังกระทรวงคมนาคมยืนยันต้องเป็นเส้นทางผ่านประชาสงเคราะห์เพราะช่วยลดการจราจรแออัดได้ดีกว่าบริเวณถนนพระรามเก้าแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเส้นทางตลิ่งชันถึงมีนบุรีถูกชุมชนแฟลตดินแดงส่วนหนึ่งออกมาคัดค้านโครงการโดยเฉพาะช่วงสถานีรฟม.ถึงศูนย์วัฒนธรรมพร้อมขอให้ทบทวนโครงการไปใช้เส้นทางใหม่ตามมติคณะกรรมการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึ่งไม่ผ่านประชาสงเคราะห์แต่จะผ่านดินแดงออกพระรามเก้า4

ชุมชนแฟลตดินแดงเขียนป้ายประท้วง

ที่ประชุมคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบกที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการในเส้นทางเดิมหรือเส้นทางผ่านประชาสงเคราะห์ถึงศูนย์วัฒนธรรมฯหลังประเมินว่าเส้นทางผ่านประชาสงเคราะห์ช่วยลดการจราจรที่แออัดได้ดีกว่าบริเวณถนนพระรามเก้าอีกทั้งโครงการนี้ประกาศแจ้งล่วงหน้ามากว่า 10 ปีและผ่านการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครบถ้วนแล้วส่วนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเวนคืนที่ดิน 184 ครัวเรือน , รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการพื้นที่และจัดหาที่อยู่ใหม่ในระหว่างที่ยังไม่ก่อสร้างบริเวณที่มีประเด็นพิพาท

5

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าที่ประชุมยังกำชับให้รฟม.เร่งเจรจาผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วหลังโครงการล่าช้ามากว่า 2 ปีพร้อมย้ำว่าแม้แนวเส้นทางใหม่อาจเวนคืนที่อยู่อาศัยเพียง 35 ครัวเรือน แต่ต้องเวนคืนที่ดินมากกว่าแนวเส้นทางเดิมอีกทั้งยังบริหารจัดการด้านจราจรยากกว่าเส้นประชาสงเคราะห์


Tag :
เดินหน้าสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเส้นเดิม

FaceBook Comment