รักษาปากแหว่งเพดานโหว่สร้างสุขไปถึงใจ

รักษาปากแหว่งเพดานโหว่สร้างสุขไปถึงใจ

รักษาปากแหว่งเพดานโหว่สร้างสุขไปถึงใจ

.
.

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าช่วยเหลือด้านการรักษาผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ที่พบว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศพร้อมจัดกิจกรรมสนับสนุนการรักษาโรคหัวใจและการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ

.

2

 รักษาปากแหว่งเพดานโหว่สร้างสุขไปถึงใจ

รอยยิ้มที่เปี่ยมสุขของคู่แม่ลูกกลับมาปรากฏอีกครั้งหลังการได้เข้ารักษาอาการปากแหว่งเพดานโหว่ตั้งแต่วัยเยาว์แม้โรคนี้จะเป็นความพิการแต่กำเนิดที่มีอุบัติการณ์เกิดโรคในประเทศไทยถึง 1 ต่อ 700 เฉพาะภาคเหนือตอนล่างสูงถึง 1 ต่อ 500 สูงเป็นอันดับสองของประเทศรองจากจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น โดยพบว่าการสูบบุหรี่และการได้รับยาบางชนิดขณะตั้งครรภ์มีผลต่อการเกิดโรค ซ้ำยังพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนอีกด้วย

4

นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่

นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร บอกกับทีมงานของเราว่าการรักษาโรคนี้จะต้องใช้ทีมแพทย์ในหลายสาขาวิชาที่เกียวข้องกันโชคดีของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแห่งนี้มีบุคลากรแต่ละด้านค่อนข้างพร้อมและประสานกันเป็นอย่างดีในการรักษาด้วยความมุ่งมั่นของการรักษาโรคนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยนเรศวร บอกว่าการรักษาจะสมบูรณ์ได้ ควรเริ่มรักษาตั้งแต่อายุ 3 เดือน ไม่ควรเกินอายุ 3 ปี เฉลี่ยแล้วกว่าจะหายขาดต้องได้รับการผ่าตัดประมาณ 5 ครั้งตามเกณฑ์อายุซึ่งทางมหาวิทยาลัยดูแลผู้ป่วยเหล่านี้รวมถึงผู้ป่วยยากไร้ส่วนหนึ่งด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ครบรอบ 10 ปีโดยได้ที่ผ่านมาได้ทำ โครงการแฮบปี้ฮาร์ท แฮบปี้ไลฟท์ สุขหัวใจ ผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวน 61 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วตลอดจนการสนันสนุนเครื่องช่วยหายใจจากเงินบริจาคในโครงการคอนเสิร์ตการกุศล “ต่อลมหายใจ” ที่ผ่านมาให้กับทางโรงพยาบาลอีกจำนวนหนึงด้วย 3

กองทุนผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศรีษะและใบหน้า

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังเพื่อช่วยประชาชนที่ยังได้รับความทุกข์จากโรคปากแหว่งเพดานโหว่นี้สามารถร่วมบริจาคได้ที่ กองทุนผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศรีษะและใบหน้า ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยลัยนเรศวร เลขบัญชี 857-0-32945-8 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-7904

 


Tag :
รักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่
โรคปากแหว่งเพดานโหว่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

FaceBook Comment