กสทช.เชิญ “ไทยทีวี” ถกหาทางออกวันนี้

กสทช.เชิญ “ไทยทีวี” ถกหาทางออกวันนี้

กสทช.เชิญ “ไทยทีวี” ถกหาทางออกวันนี้

กสทช. เชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลช่องไทยทีวี มาหาทางออกวันนี้ 

หลังส่งหนังสือยื่นขอยกเลิกประกอบกิจการทั้ง 2 ช่อง

2

 นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย ประธานกรรมการบริษัท ไทยทีวี  

 นายธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  กรรมการ กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลช่องไทยทีวีได้ยื่นหนังสือขอยกเลิกการประกอบกิจการว่าในวันนี้ (27พ.ค.) เวลา 14.00 น. กสทช.จะเชิญผู้ประกอบการไทยทีวีเข้ามารับฟังข้อมูลด้านกฎหมายที่มีอยู่ว่าเป็นอย่างไรเพื่อพิจารณาการดำเนินการร่วมกันอีกครั้งและจะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ กสท. ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เพราะอยากให้ผู้ประกอบการทบทวนการดำเนินการดังกล่าว และหาทางออกใหม่อีกครั้ง เนื่องจากการขอยกเลิกประกอบกิจการ จากสาเหตุที่ไม่คุ้มทุนนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุผล เพราะในความเป็นจริง ตามหลักกฎหมายแล้ว ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลสามารถแบ่งเวลาให้เช่ากับบริษัทต่างๆ หรือหาพันธมิตรมาร่วมทุนได้แต่ต้องไม่เกินที่พ.ร.บ.องค์กรฯ  ในมาตรา  31 ที่ให้มีผู้ร่วมกิจการได้ไม่เกิน 40%

4

บริษัท ไทยทีวี ได้รับใบอนุญาตประกอบการกิจการทีวีดิจิทัล 2 ช่อง

หากจะขอยกเลิกกิจการก็สามารถทำได้ แต่จะต้องจ่ายเงินที่ค้างจากการประมูลทีวีดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งนางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย ประธานกรรมการบริษัท ไทยทีวี  ประมูลไป  2 ช่อง คือ ช่องไทยทีวี  ประเภทข่าวสาร สาระ และ ช่องโลก้า รายการเด็ก หากไม่จ่ายเงินจะถูกยึดแบงก์การันตีตามมูลค่าใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ทั้งนี้  บริษัท ไทยทีวี ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล  2 ช่อง คือ ช่อง 17 ไทยทีวี  ซึ่งประมูลไป  1,328 ล้านบาท และช่อง 15  โลก้า ประมูล  648 ล้านบาท รวม 2 ช่อง มูลค่า 1,976 ล้านบาท   โดยการชำระเงิน จะต้องแบ่งจ่าย 6 งวด และถ้าไทยทีวี ไม่จ่ายเงินในงวดที่สอง จะต้องเสียดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี หรือคิดเป็นดอกเบี้ยวันละ 6 หมื่นบาท (รวม 2 ช่อง) โดยเริ่มเก็บตั้งแต่เมื่อวานนี้ (26 พ.ค.)

5

 บริษัท ไทยทีวี ต้องแบ่งชำระเงินแบ่งจ่าย 6 งวด

 

FaceBook Comment