หน้าร้อนอันตราย! เสี่ยงโรคท้องร่วง-อาหารเป็นพิษ

หน้าร้อนอันตราย! เสี่ยงโรคท้องร่วง-อาหารเป็นพิษ

หน้าร้อนอันตราย! เสี่ยงโรคท้องร่วง-อาหารเป็นพิษ

 

เราก็ไม่ควรมองข้าม โรคภัยไข้เจ็บที่มากับฤดูร้อน อย่างโรคที่ใกล้ตัวและเกี่ยวกับกับทางเดินอาหารอย่าง โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ที่ นายแพทย์โสภณ  เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ของ โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ว่า หากย้อนไป 10 ปี จนถึงปัจจุบัน โรคดังกล่าวยังไม่มีแนวโน้มลดลง ถึงแม้จะทรงตัว ซึ่งเฉลี่ย 1ปี มีผู้ป่วยประมาณ 1 ล้านคนเศษและสำหรับในปีนี้ พบว่า มีผู้ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงแล้วกว่า 354,400 ราย เสียชีวิต 3 ราย และสำหรับอาหารเป็นพิษมีผู้ป่วยแล้ว กว่า 43,000 ราย

1

เฉลี่ยผู้ที่เป็นโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ 

สาเหตุส่วนใหญ่ที่ ประชาชนป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ มาจาก 3 ปัจจัย ประกอบด้วย

 1.เชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับอาหาร หรือ การทิ้งอาหารจนนานเกินไป จนทำให้บูดเน่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้น

 2.เชื้อไวรัส ที่จะพบในบ่อบำบัดน้ำเสีย หรือ แหล่งท่อส่งน้ำมายังน้ำดื่ม โดยเฉพาะภายในโรงเรียน

 3.ตัวอาหารเป็นสาเหตุหลัก เช่น อาหารสุกดิบ ขั้นตอนการปรุงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ

2

สาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ

สำหรับวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง หรืออาหารเป็นพิษ คือ กิน ร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึง คือ สภาพแวดล้อม เช่น โรงประกอบอาหาร โดยเฉพาะภายในสถาบันการศึกษา ต้องได้มาตรฐาน การจัดวางอาหารเพื่อจำหน่ายต้องถูกสุขลักษณะ เป็นต้น จากสถานการณ์ของโรคอุจจาระร่างและอาหารเป็นพิษที่ทรงตัว โดยยังไม่มีแนวโน้มลดลง จึงบทำให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายผลักดันความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาให้มีโรงประกอบอาหารและโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนรู้จักวิธีป้องกันโรคดังกล่าว หากช่วยกันคนละไม้คนละมื้อ โรคอุจาระร่วงและอาหารเป็นพิษจะมีแนวโน้มลดลงอย่างแน่นอน

 

FaceBook Comment