To the Arctic ทูดิอาร์กติก
To the Arctic ทูดิอาร์กติก

To the Arctic ทูดิอาร์กติก

To the Arctic ทูดิอาร์กติก
การเดินทางของชีวิตแม่หมีขั้วโลกและลูกวัยเจ็ดเดือนสองตัว ขณะที่พวกเขาสำรวจถิ่นทุรกันดารของอาร์กติกที่เปลี่ยนแปลงซึ่งพวกเขาเรียกว่าบ้าน

 

				

FaceBook Comment