Rectangle17I961

What Happened To Monday 7 เป็น 7 ตาย

ในยุคที่มวลมนุษย์ล้นโลก และทรัพยากรมีจำกัด ทำให้นโยบายของ ดร.นิโคเลตต์ เคย์แมน ถูกนำมาบังคับใช้ โดย หนึ่งครอบครัวจะมีลูกได้เพียงคนเดียวเท่านั้น โดยเธอให้เหตุผลที่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเยาวชนรุ่นต่อๆไป ในขณะเดียวกันภายใต้เมืองที่แสนวุ่นวายและนโยบายถูกนำมาใช้อย่างเคร่งครัด ครอบครัวเชตต์แมน ได้ถือกำเนิดแฝดเจ็ดคน พวกเขาจึงปิดเป็นความลับ และได้ตั้งชื่อแฝดทั้งเจ็ดตามชื่อวัน โดยพวกจะสามารถออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้เพียงวันเดียวเท่านั้น แต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่พวกเธอออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกตามปกติ โดยสวมบทบาทเป็น  คาเรน  เชตต์แมน กระทั่งวันหนึ่ง มันเดย์ไม่กลับมา!!