คัดลอก URL แล้ว
Ultimate Factories

Ultimate Factories

Ultimate Factories สารคดีอเมริกันที่นำเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมสำรวจงานภายในโรงงานต่างๆ ทั่วโลก มาดูกันว่าในแต่ละครั้งที่ได้ทำการสำรวจทางโรงงานมีการกำหนดค่าเครื่องจักและกำลังคนที่อยู่เบื้องหลังการผลิตอย่างไร