Rectangle17I961

Journey to the West: The Demons Strike Back ไซอิ๋ว คนเล็กอิทธิฤทธิ์ใหญ่

เรื่องนี้เป็นตอนต่อของเรื่องราวจาก “Journey to the West – Conquering the Demons” หลังจากสังหารแม่นางต้วนในภาคที่แล้ว ตอนนี้ ซุนหงอคงถูกพระถังซำจั๋งกำราบและกลายเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของเขา พระถังซำจั๋งยังคงมุ่งหน้าสู่ชมพูทวีป พร้อมด้วยซุนหงอคง ซัวเจ๋งและตือโป๊ยก่าย พวกเขาได้เผชิญหน้าและสู้รบกับปีศาจมากมายระหว่างการเดินทางที่หฤโหดครั้งนี้ การต่อสู้กับพวกปีศาจหลายต่อหลายครั้งผลักดันให้พวกเขาเติบโตขึ้นและเรียนรู้ที่จะกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิม