คัดลอก URL แล้ว
World Voyage โลกเดินเรื่อง

World Voyage โลกเดินเรื่อง

“โลกเดินเรื่อง (World Voyage)” นำเสนอสารคดีเชิงข่าว เอาใจผู้ชมที่ยังทำงานในช่วงดึกหรือผู้ชม ที่ต้อง ตื่นตั้งแต่เช้าตรู่  ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้้งแต่เวลา 04.30 – 05.00 น.