คัดลอก URL แล้ว
ประกาศรายชื่อ น้องๆ นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมฝึกงานกับโมโน 29

ประกาศรายชื่อ น้องๆ นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมฝึกงานกับโมโน 29

ประกาศรายชื่อ น้องๆ นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมฝึกงานกับโมโน 29
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 9 ท่านที่ผ่านการคัดเลือกได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Mono29 Marketing Intensive Program
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปกรอกข้อมูลที่
https://resume-online.mono.co.th/registration_test.php
และมาปฐมนิเทศในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 17
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันปฐมนิเทศ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาบัตรนักศึกษา
3. สำเนาผลการศึกษา
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
รายชื่อน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมฝึกงานกับโมโน 29
ประกาศผล[1]

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง