คัดลอก URL แล้ว
ท้าพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 9

ท้าพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 9

ท้าพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 9
Artwork Inthanon612x272-01

ตำนานการปั่นสู่จุดสูงสุดแดนสยาม ภายใต้ชื่อ ท้าพิชิต อินทนนท์ คนพันธุ์อึด จัดโดยโครงการปั่นสองน่อง ท่องอุทยานฯ ครั้งที่ 9
ในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันร่วมกว่า 5,000 คน โดยจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ดอยอินทนนท์
สามารถรับชมการถ่ายทอดสอดออนไลน์ ได้ที่ www.doiinthanonchallenge.com เวลา 6.45-11.00 น.
และขอฝาก Hashtag #doiinthanonchallenge ร่วมโพส และ แชร์ เพื่อรวบร่วมภาพความประทับใจครั้งนี้ไปกับการพิชิตใจของคุณ
x
รายละเอียดกิจกรรม
1.กิจกรรมปั่นจักรยาน (จัดเป็นประเพณี ไม่ใช่ การแข่งขัน) แบ่งเป็น 2 ระยะทาง
1.1 พิชิตยอดดอยอินทนนท์ ระยะทาง 16 กม. (วัดพระธาตุฯจอมทอง จนถึง ยอดดอยอินทนนท์)
1.2 ท่องเที่ยวอินทนนท์ ระยะ 16 กม. (ที่ทำการอุทยานฯ จนถึง ยอดดอยอินทนนท์)
รถจักรยานทุกประเภท ให้ปั่นฯ ร่วมกิจกรรมได้และ ผู้ร่วมกิจกรรมสมัครได้ทุกเพศทุกวัย
2. ผู้สมัคร จะได้รับเสื้อที่ระลึก(เสื้อจักรยาน) 1 ตัว
เกียรติบัตร บันทึกชื่อ-นามสนามกุล เพื่อบันทึก สถิติการปั่นของตนเอง 1 ใบ
ป้ายหมายเลขผู้สมัครฯ พร้อมชีพ (เพื่อเก็บเก็บสถิติเวลาปั่น) อาหารเช้า ณ จุดปล่อยตัว อาหารกลางวัน ณ จุด Finish ที่ยอดดอย มีจุดบริการแจกน้ำดื่มตลอด
เส้นทางมากว่า 10 จุด มีหน่วยพยาบาล กู้ชีพ และ กู้ภัย ดูแลตลอดเส้นทาง
3.ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปั่นฯ ถึงยอดดอยอินทนนท์ ภายในเวลา 15:30 จะได้รับรางวัลผู้พิชิตอินนนท์ (ระหว่างเส้นทาง ห้ามขึ้นรถยนต์ หรือ โหน เกาะ เกี่ยว รถยนต์อื่นใด หากฝ่าฝืนหรือผิด กติกา จะถูกตัดสิทธิ์ ไม่ให้รับรางวัลผู้พิชิตฯ
ทั้งนี้ ในการปั่นจักรยานฯ อนุโลมให้ เข็นรถ จูงรถ เดิน หรือ วิ่ง หรอแบกรถได้)
4.ผู้สมัครร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับป้องกันอุบัติเหตุหมู่ใน วันที่ 21 ก.พ.2559
5.ค่าสมัครฯ นี้รวมถึงค่าธรรมเนียมการผ่านอุทยานฯ ดอยอินทนนท์ ของนักจักรยาน ด้วยแล้ว
6. การปล่อยตัวนักปั่น
6.1 A.ระยะทาง 50 กม. ปล่อยตัวที่ลานหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง เวลา 07:00น.
6.2 B.ระยะทาง 16 กม. ปล่อยตัวที่ หน้าที่ทำการอุทยาน (กม.31) เวลา 08:00 น.
7.การรับชุดสมัคร รับได้ที่ลานหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหารในวันที่ 20 ก.พ. 2559
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20:00 น. และตอนเช้าวันที่ 21 ก.พ.2559 (05:30 – 06:45 น.)
inthanon-mono
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไป
1. สนับสนุนด้านการศึกษา มอบให้โรงเรียนจอมทอง
2.สนับสนุนมอบสมทบกองทุนอนุรักษ์ดอยอินทนนท์
3.สนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารีจอมทอง
4.สนับสนุนกิจกรรมของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง