คัดลอก URL แล้ว

พลาดไม่ได้กับงานศิลป์ไทยหัวโขนโลหะเงินสุดล้ำค่าในนิทรรศการ  ผสานศิลป์ไทย เทิดไท้กษัตรา 72 พรรษามหามงคล ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เนื่องในโอกาสปีพุทธศักราช 2567 อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) และบริษัท โจหลุยส์ ไทย อาร์ต จำกัด ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยที่ทรงคุณค่า หัวโขนโลหะ เนื้อเงิน“พระพิราพเทพฤทธิ์ ”และ“หนุมานวราฤทธิ์ ” จัดแสดง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายประสพ เรียงเงิน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ”โครงการผสานศิลป์ไทย เทิดไท้กษัตรา 72 พรรษามหามงคล” กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสนับสนุนโครงการเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ดำเนินการจัดเก็บองค์ความรู้งานช่างฝีมือชั้นสูง ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนและเยาวชนผู้สนใจทั้งในรูปแบบวีดิทัศน์และนิทรรศการ นำไปสู่การเรียนรู้ รักษา สืบสานและต่อยอด ตามพระราชปณิธาน  โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์กึ่งสารคดี จำนวน  5 ตอน  ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นการขึ้นต้นแบบชิ้นงานหุ่นด้วยการเขียนมือจากศิลปินผู้เชี่ยวชาญ  ตอนที่ 2 เป็นการจำลองภาพเข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อขึ้นรูปด้วยโปรแกรม 3D  ตอนที่ 3 เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของต้นแบบ  ตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนการหล่อด้วยโลหะเนื้อเงิน 96.5 เปอร์เซ็นต์ และตอนที่ 5 จะเป็นการตกแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ของหัวโขน เช่น การเชื่อมประกอบ จรหู การทำสี ลงยา ตกแต่งเขี้ยว ตา ฟัน จนผลงานเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในการสร้าง “หัวโขนโลหะเนื้อเงิน พระพิราพและหนุมาน” ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในสยามที่ผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษ มีการผสมผสานขั้นตอนงานช่างแบบโบราณ ปรับประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีนำสมัย

ด้านนายพิสูตร ยังเขียวสด กรรมการผู้จัดการ และศิลปินผู้สร้างสรรค์หัวโขนและเครื่องศิราภรณ์ ทายาทครูสาคร ยังเขียวสด ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2539 กล่าวเพิ่มเติมว่า  ได้จัดทำหัวโขนโลหะเนื้อเงิน “พระพิราพเทพฤทธิ์” และ “หนุมานวราฤทธิ์” หัวโขนโลหะเงินแท้ 96.5เปอร์เซ็นต์ ขนาดเท่าสวมศีรษะ ฝังพลอยแท้ ตา ฟัน เขี้ยวเจียระไนจากเพชรสังเคราะห์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชมความงดงามของผลงานศิลปะไทยที่ทรงคุณค่า จึงนำมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ “โครงการผสานศิลป์ไทย เทิดไท้กษัตรา 72 พรรษามหามงคล” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันที่ 4-15 กรกฎาคม 2567 โดยในช่วงที่ 1 (วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2567) นิทรรศการจะจัดที่ลานกิจกรรมหน้าร้าน ZARA และริมทางเดิน ส่วนช่วงที่ 2 (วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2567) จะจัดที่ลานหน้าลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ทางเดินริมกระจกระหว่างลานกิจกรรมหน้าร้าน ZARA และลิฟต์แก้ว และลานด้านหน้าร้าน ZARA ชั้น 1 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Thai Art Joe Louis และหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ Fan Page


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง