คัดลอก URL แล้ว

UNHCR ขอบคุณบริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ณ บริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี คุณไพบูลย์ จงสุวัฒน์ มอบเงินบริจาคสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลกภายใต้แคมเปญ NAMJAI FOR REFUGEES มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำใจกับ UNHCR เป็นเงินจำนวน 73,185.75 บาท โดยมี คุณสุชาดา ภูกิตติกุล รองผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน UNHCR ประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ โดยบริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัดยังคงเปิดรับการบริจาคอย่างต่อเนื่องที่ 7-11 ทุกสาขาของบริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง