คัดลอก URL แล้ว

ม.ราชพฤกษ์ เซ็น MOU กับ บ.101 พาวเวอร์ ติดตั้ง SolorRooftop

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 คุณหรินทร์ วัฒโนภาศ CEO บริษัท 101 พาวเวอร์ จำกัด ลงนามกับ ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในการติดตั้ง SolarRooftop ให้กับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง