คัดลอก URL แล้ว

ม.หอการค้าไทย เปิดพื้นที่โอบรับความหลากหลายบนความแตกต่างอย่างเท่าเทียม

สนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่ได้ทำตามฝันและเป็นตัวอย่างเองมั่นใจ ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดย้ำแนวคิด “Happy U” พื้นที่เพิ่มความสุขเซฟโซนเซฟใจ ในมหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง

ตลอดหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)  มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและบริการ มายาวนานกว่า 60 ปี เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ที่แสดงจุดยืนชัดเจนแห่งความเท่าเทียมในทุกมิติได้อย่างทัชใจวัยรุ่น! ตามนโยบาย “Happy U” ที่มุ่งให้นักศึกษามีความสุขตลอดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ด้วยการรับฟังเสียงหัวใจเหล่านักศึกษาทุกเพศ ทุกวัย และปรับบรรยากาศให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งยังเปิดกว้างรับความหลากหลายภายในมหาวิทยาลัย ผ่านนโยบาย การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนความหลากหลายและสร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับความแตกต่างที่ไม่เพียงเฉพาะ ‘เพศ’ เท่านั้น แต่รวมไปถึงเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิดเห็น และความบกพร่องทางร่างกายอีกด้วย

อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยถึงแนวคิดของการสนับสนุนพื้นที่ความเท่าเทียมในมหาวิทยาลัยว่า “จุดเริ่มต้นคือการจุดประกายมาจากนโยบายจากท่านอธิการบดี .ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ในเรื่องของการเข้าใจถึงฝันของนักศึกษาที่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ทำให้เป็นจริงได้ในรั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ Dreams Come True นโยบายนี้มุ่งสนับสนุนให้น้องๆ นักศึกษาได้ทำตามความฝันของตัวเอง จากจุดนี้ทำให้เราพบว่าปัจจัยสำคัญที่จะเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษาได้เดินหน้าตามหาความฝันของตัวเองได้สำเร็จคือการมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อใจ เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าได้กับทุกคน อยู่แล้วมีความสุข ซึ่งความสุขนี้เองที่จะกลายเป็นพลังปลุกศักยภาพในตัวคนรุ่นใหม่ได้ดีที่สุด โดยเรื่องของ ความหลากหลายและความเท่าเทียม ได้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการสร้างสภาพแวดล้อมให้นักศึกษามีความสุข เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยมีน้องๆ นักศึกษาที่หลากหลายและแตกต่าง ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยหอการค้าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสร้างสังคมแห่งเสมอภาคที่เกิดขึ้นได้จากการยอมรับความแตกต่าง”

โดยที่ผ่านมา มหาวิทลัยหอการค้าไทยประสบความสำเร็จในการริเริ่มการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ทั้งสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ห้องน้ำ All Gender ที่มีความเก๋ตั้งแต่การออกแบบสัญลักษณ์ตัวอักษรแทนห้องน้ำที่ไม่จำเป็นต้องระบุเพศ เพื่อตอกย้ำว่าห้องน้ำนี้เป็นของทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเพศเพื่อบริการนักศึกษาในการทำธุระส่วนตัว โดยทุกคนเข้าถึงได้อย่างอิสระโดยไม่กั้นแบ่งเป็นพื้นที่ของเพศใดเพศหนึ่ง, การมอบอิสระและเสรีภาพให้นักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศสภาพที่ตนเองปรารถนาในการเข้าเรียน การสอบกลางภาค ปลายภาค และการรับปริญญาบัตรทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท, การยกเลิกใช้คำนำหน้าในพิธีรับปริญญาบัตร ที่สำคัญคณะยังมุ่งให้ความสำคัญกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาชื่นชอบ มุ่งมั่นตอบโจทย์ความใฝ่ฝันของนักศึกษา รวมถึงการจัดเวิร์คช็อปให้กับบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายและความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติ และแสดงออกต่อกันด้วยความเคารพและเท่าเทียม

“หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจน เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิดขึ้น นักศึกษาของเรามีความสุขมากขึ้น อยากเข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังคงต้องมีหน้าที่เป็นเมนเทอร์ให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างเหมาะสม เราเห็นได้ชัดจากนักศึกษาของเราแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะให้อิสระในการแต่งกาย แต่นักศึกษาหลายคนก็เรียนรู้ที่จะแต่งกายให้เหมาะสมและถูกกาลเทศะ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ยอมรับความแตกต่าง และไม่ขัดแย้ง นับเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประสบความสำเร็จในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายให้เกิดขึ้นจริงภายในมหาวิทยาลัย เราเชื่อว่านักศึกษาของเราจะส่งต่อสิ่งดีๆ นี้ออกไปสู่สังคมได้อย่างแน่นอน ซึ่งนำไปสู่การสร้างสังคมที่น่าอยู่และเป็นสุขต่อไป” อาจารย์วุทธินันท์ กล่าวทิ้งท้าย

ปลายทางของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคือการสร้างเซฟโซนที่ก่อเกิดความสุขในทุกมิติ รวมถึงสร้างมาตรฐานความเท่าเทียมและการยอมรับความหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนได้เดินตามความฝันในรูปแบบของตัวเอง เพื่อส่งต่อบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

ร่วมติดตามเรื่องราวและกิจกรรมดีๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ที่ www.utcc.ac.th


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง