คัดลอก URL แล้ว

เชิญชวนแรงงานภาคการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม Ignite TourismThailand : TAT Skill Factory

เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาแรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผ่านหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มุ่งเน้นทักษะและองค์ความรู้ เพื่อสร้าง Service Mind ให้ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สำคัญ ภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แบบจัดเต็ม โดยจัดขึ้นในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจลงทะเบียน  bit.ly/4bwlahK
ช่องทางติดต่อ
LINE OA : @tatskillfactory
เบอร์โทรศัพท์ : 064 118 4000
Website : https://thai.tourismthailand.org/Articles/tatskillfactory2024


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง