คัดลอก URL แล้ว

โก โฮลเซลล์ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร

โก โฮลเซลล์ (GO Wholesale) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร จุดหมายใหม่เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล นำโดย นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารองค์กรและรัฐสัมพันธ์, นางสาวพรจารี วิศิษฏ์กุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ และนายอดิวัจน์ หิรัญยบุญกาญจน์ ผู้จัดการทั่วไป โก โฮลเซลล์ สาขารังสิต ให้การต้อนรับ  นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมความหลากหลายของวัตถุดิบที่ครบครันภายในสาขาของโก โฮลเซลล์ อาทิ แผนกอาหารสดขนาดใหญ่ อาหารแช่แข็ง ผักผลไม้ เบเกอรี่ บูทสินค้าโอท็อปของดีปทุมธานี เพื่อการพัฒนาต่อยอดและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยต่อไปในอนาคต ณ โก โฮลเซลล์ สาขารังสิต


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง