คัดลอก URL แล้ว

Secutech Thailand 2024 และ Building and Architect Thailand 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย และ งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมอาคารเพื่อการทำงานและที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน

 2 เมษายน 2567  – เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ร่วมมือกับ เนชั่นกรุ๊ป แถลงข่าวการจัดงาน Secutech Thailand 2024 และ Building and Architect Thailand 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย และ งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมอาคารเพื่อการทำงานและที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2567 ณ ฮอลล์ EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   

Secutech Thailand 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Security และ Fire & Safety” งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับ Building and Architect Thailand 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Building the Future of Work and Living” งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมอาคารเพื่อการทำงานและที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเลือกสรรเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์และโอกาสใหม่ ๆ ต่อผู้เข้าร่วมงาน และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่จะได้ติดตามแนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรมล่าสุด ช่วยเพิ่มการเป็นที่รู้จักในวงการ การแสวงหาเครือข่ายคอนเนคชั่นทางธุรกิจและตลาดใหม่ รวมไปถึงการสร้างยอดขายและขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน อีกหนึ่ง Key Highlights ของงาน อาทิ InnovatorX เวทีการทอล์คด้าน Building Design & Technology จากนวัตกรผู้เชี่ยวชาญ และ Total Security & Safety Solutions จากหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งกิจกรรมสำคัญในงาน คือ การจัด conference และ Seminar โดยตั้งเป้าหมายให้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 3000 องค์กร โดยสำหรับ Secutech Thailand 2024  จะมี Key Highlight ที่สำคัญ ประกอบด้วย 

1. Safety & Health Conference สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2. Cyber Security Conference สำหรับภาคอุตสาหกรรม กลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่ม Corporate ขนาดกลางและใหญ่ โดยสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติฃ

3. Smart Solutions for Municipal Management ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

4. Intelligent Security Solutions for Large Organizations

5. Intelligent Security Solutions for System Integrator

สำหรับงาน Building and Architech 2024 ก็จะมีหัวข้อสัมมนาที่หลากหลายเช่นกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่ที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารเก่า และองค์ความรู้สำหรับกลุ่มวิศวกรและสถาปนิก  โดยมี 4 หัวข้อใหญ่ที่สำคัญ ประกอบด้วย

1. Inno Building Materials

2. Intelligent Building และ

3. Sustainable Building

4. InnovatorX

คุณนิคม เลิศมัลลิกาพร ประธานบริหาร บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี อี ซี จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสจัดงาน Building and Architect Thailand 2024 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมอาคารเพื่อการทำงานและที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อธุรกิจด้านนวัตกรรมอาคาร ที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนเทคโนโลยีโซลูชันที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานในการพบปะกับนวัตกรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งความรู้ในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ธุรกิจและต่อบุคคลด้านความเป็นอยู่อัจฉริยะ เราหวังว่าการจัดงานระดับนานาชาติในครั้งนี้ จะยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกภาคส่วน และได้รับข้อมูลความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากนวัตกรชั้นแนวหน้าของโลก โดยคาดว่าจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 

คุณอิสราเอล โกกอล ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจงานแสดงสินค้า เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ไต้หวัน (Messe Frankfurt Taiwan) กล่าวว่า “Secutech Thailand 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเลือกสรรเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์และโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของผู้เข้าร่วมงาน ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่จะได้ติดตามแนวโน้ม เทรนด์ เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ ๆ งานนี้ยังสามารถช่วยทำให้องค์กรของคุณเป็นที่รู้จักในวงการเทคโนโลยีและโซลูชันด้านระบบรักษาความปลอดภัย การแสวงหาเครือข่ายคอนเนคชันทางธุรกิจ ตลาดใหม่ ๆ รวมไปถึงการสร้างยอดขายและขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย”

งาน Secutech Thailand 2024 และ Building and Architect Thailand 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย และ งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมอาคารเพื่อการทำงานและที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2567 ณ ฮอลล์ EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  www.secutechthailand.com  /  www.buildingandarchitectthailand.com http://www.facebook.com/secutechthailandexpo / https://www.facebook.com/buildingandarchitect


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง