คัดลอก URL แล้ว

“อาหารไทย (Food) หนึ่งใน Soft Power ที่เต็มไปด้วยจุดเด่นความละเมียดละไมในทุกขั้นตอน

“อาหารไทย (Food) หนึ่งใน Soft Power ความภูมิใจที่เต็มไปด้วยจุดเด่นความละเมียดละไมในทุกขั้นตอน และยังสะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัตถุดิบในแต่ละพื้นที่ มาร่วมค้นหาความภูมิใจในวัฒนธรรมของไทยไปพร้อมกัน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง