คัดลอก URL แล้ว

“เทศกาลประเพณีไทย (Festival) เทศกาลต่างๆ ของไทย คือ Soft Power

“เทศกาลประเพณีไทย (Festival) เทศกาลต่างๆ ของไทย คือ Soft Power ที่ชาวต่างชาติซึมซับความเป็นไทยได้ง่ายที่สุด เราจึงไม่ควรหยุดแต่สงกรานต์หรือลอยกระทงเท่านั้น ทุกเทศกาลต้องส่งเสริมสาระ ให้ชาวช่างชาติเห็นคุณค่าของความเป็นไทยใจ มาร่วมค้นหาความภูมิใจในวัฒนธรรมของไทยไปพร้อมกัน #ภูมิใจในไทย #SOPROUD


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง