คัดลอก URL แล้ว

ภาพยนต์ (Film) วิวัฒนาการที่เพาะบ่มรากเหง้าทางวัฒนธรรมมาเป็น 100 ปี

ภาพยนต์ (Film) วิวัฒนาการที่เพาะบ่มรากเหง้าทางวัฒนธรรมมาเป็น 100 ปี ซึ่งถูกซ่อนนัยยะอยู่ในทุกองค์ประกอบ ทั้งสถานที่ ตัวละคร ภาษา จนกลายเป็น Soft Power ที่ถูกจับตาในระดับสากลได้ มาร่วมค้นหาความภูมิใจในวัฒนธรรมของไทยไปพร้อมกัน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง