คัดลอก URL แล้ว

กปน. ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือน้ำทะเลหนุนแนะลูกค้าติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำสม่ำเสมอ

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักมาโดยตลอดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา พบว่า ขณะนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา กปน. จึงมีการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาถึงบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี (ซึ่งเป็นจุดรับน้ำที่มาผลิตน้ำประปาของ กปน.) ที่อาจส่งผลให้น้ำประปามีรสชาติเปลี่ยนแปลงในบางช่วงเวลา ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่คุณภาพน้ำประปายังคงสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

ทั้งนี้ กปน. ได้เปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง และได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งหากปริมาณหรือคุณภาพน้ำประปาเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงปกติ กปน. จะมีการแจ้งข่าวสารให้ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าสามารถติดตามคุณภาพน้ำประปารายวันได้ ผ่านช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / X และ Instagram : @MWAthailand และสามารถติดตามค่าคุณภาพน้ำต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ได้ทาง http://twqonline.mwa.co.th และแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพื่อให้ลูกค้าเตรียมตัวรับสถานการณ์ ตลอดจนวางแผนการใช้น้ำประปาและสำรองน้ำประปาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที นอกจากนี้ กปน. ขอความร่วมมือในการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า และช่วยกันประหยัดการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้ง โดยหมั่นสังเกต ตรวจสอบก๊อกน้ำและท่อน้ำประปาภายในบ้านอยู่เสมอ และรีบซ่อมแซม หากมีการรั่วไหลเกิดขึ้น หากพบเห็นท่อประปาแตกรั่วในที่สาธารณะ โปรดติดต่อ MWA call center โทร 1125 หรือแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ กปน. ดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนี่งในการประหยัดน้ำและลดน้ำที่จะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง