คัดลอก URL แล้ว

ธนพล ทวงถาม รมว ยุติธรรม ให้ขึ้นค่าแรงทนายอาสา – ชุดเครื่องแบบเท่าเทียม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองชั้น 11 อาคารกระทรวงยุติธรรม แจ้งวัฒนะ ดร. ธนพล คงเจี้ยง (ทนายนพ) นายกสมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายทรงศักดิ์ ทองไชย อุปนายกสมาคมฯ นายสำรวล ดอกคำ กรรมการสมาคมฯ นายชัยวัฒน์ ศรีคชา ประธานสภาทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสาวณัฐฐินันท์ พันธ์สมบุญ อนุกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์สภาทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่จีน โดยมี ดร.พีรภัทร ฝอยทอง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ ทนายนพ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทนายความมากว่า 27 ปี ได้ยื่นหนังสือถึงพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ เพื่อเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องทนายความทั่วประเทศ ในการช่วยผลักดันอัตราค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำส่วนราชการ และอัตราค่าตอบทนายอาสาประจำสถานีตำรวจเพิ่มจาก 1,000 บาท เป็น 1,500 บาท รวมทั้งขอให้สั่งการมายังสภาทนายความฯ ทำการแก้ไขข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยเครื่องแบบคณะกรรมการสภาทนายความและพนักงานสภาทนายความ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความทุกท่านมีสิทธิใส่เครื่องแบบ (ชุดปกติขาว และชุดปฏิบัติการ) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนในวิชาชีพ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง