คัดลอก URL แล้ว

“วราวุธ” รมว.พม. ส่งความสุขให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ย้ำครอบครัววันนี้ คือมีคนที่รักเรา ไม่ใช่มีเพียงพ่อ แม่ ลูก วอนสร้างสังคมที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตของประเทศ

วันที่ 13 มกราคม 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด “ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน อีกทั้งเป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่องค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 6 องค์กร ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสำคัญ 4 โซน ได้แก่ ลานร้อง – ลานเล่า – ลานเล่น – ลานเรียนรู้ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรม Family Heart และบูธกิจกรรมสร้างสรรค์ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย บริษัทคอลเกต – ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก สมาคมเยาวชนมิตรภาพสำหรับศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย สถานีเด็ก Kid station สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กทม.

นายวราวุธ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลมีมติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 กระทรวง พม. จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อีกทั้งสร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งวันนี้เป็นวันเด็ก และทุกวันเป็นวันเด็ก แน่นอนทุกคนที่มาร่วมงานมาจากหลายที่ จริงๆ วันเด็กวันนี้ เด็กควรจะได้ตื่นสาย แต่ปรากฏว่าวันนี้ เด็กๆ ลูกๆ ต้องตื่นเช้ากว่าทุกวัน แต่การตื่นเช้าในครั้งนี้ เรากำลังเปิดโอกาส เปิดพื้นที่ให้กับลูกๆ ได้แสดงศักยภาพออกมา นอกจากเราจะคิดถึงอนาคตของลูกๆ คิดถึงอนาคตของประเทศไทยแล้ว บทบาทของกระทรวง พม. ในวันนี้ เราอยากจะให้ผู้ใหญ่ทุกคนคิดถึงตัวเอง เมื่อตอนที่ตัวเองเป็นเด็กนั้นเมื่อหลาย 10 ปีก่อนมาจนถึงวันนี้ อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แล้วการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเราจะมาดูแลลูกๆ อนาคตของประเทศไทยจากนี้ไปอย่างไร เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศ สังคม และเศรษฐกิจอย่างไร อนาคตของประเทศไทยจากนี้ไปมีความท้าทายมากมาย และเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนที่จะต้องเตรียมอนาคตของชาติให้พร้อมกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความท้าทายมีมากมายแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ ความสนุกสนานในวัยเด็กของทุกๆ คน เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีพันล้าน แสนล้าน สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถทำได้เพื่อดึงเวลากลับไป แล้วเอาเวลาของเด็กๆ กลับคืนมา ดังนั้น วันนี้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างสนุกสนาน ไม่ต้องกังวลภาระหน้าที่ทั้งหลาย ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีหน้าที่รับแบกรับเอาไว้เพื่อที่จะสร้างสังคมที่ดีขึ้นให้กับลูกๆ ให้กับอนาคตของประเทศไทย

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า คำขวัญวันเด็กในปีนี้ คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย“ ซึ่งแน่นอน จะต้องมีเสียงติชมออกมามากมาย เพราะว่าคำขวัญวันเด็กนั้น ตนได้ยินมาตั้งแต่เกิด สมัยพ่อผม มีคำขวัญวันเด็กเหมือนกัน แต่ว่าพอผ่านไป 10 ปี หลาย 10 ปี ไม่รู้ว่าได้เอาไปใช้มากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่สำคัญคือว่าอยากให้เด็กทุกคนเล่นเป็นตัวของตัวเอง จะเป็นคำขวัญอะไรก็แล้วแต่ แต่คำขวัญที่ดีที่สุดคือคำขวัญที่มาจากพ่อแม่ ในขณะเดียวกันเด็กบางคนไม่ได้มีความสุขสบายขนาดนั้น คำว่าครอบครัวในวันนี้ไม่ได้แปลว่ามีพ่อ แม่ ลูก สำหรับบางคนครอบครัวคือการที่มีคนที่รักเราอยู่ การที่มีเพื่อนเปรียบเสมือนพี่น้อง ครอบครัวอย่าได้คิดน้อยใจว่า พ่อเราคือใคร แม่เราคือใคร แต่สถาบันครอบครัว ไม่ได้จำเป็นจะต้องประกอบไปด้วยพ่อ แม่ และลูกเสมอไป ประกอบไปด้วยคนที่รักเรา คนที่ห่วงใยเรา และอยากจะเห็นเรานั้นเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีมีคุณค่าของสังคม นั่นคือความหมายของคำว่าครอบครัวในมิติของกระทรวง พม.

“วันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกทุกๆ คน อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับอนาคตของประเทศไทยเพราะว่าจากนี้ไปอีกไม่กี่ปี หรือไม่กี่ 10 ปี ประเทศไทยจะเป็นของลูกทุกๆ คน ดังนั้น ตนคิดว่า วันเด็กในทุกๆ ปี เป็นวันที่เราจะมาคำนึงถึงอนาคตของประเทศไทยและเลี้ยงดูพวกเขาเหล่านั้นให้เติบโตขึ้นมาเป็นต้นกล้าต้นไม้ที่สามารถแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาแล้วก็ดูแลประเทศไทยต่อจากเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะสนุกสนานกันในวันเด็กในวันนี้ สุดท้ายนี้ ตนขอส่งความสุขให้กับเด็กทุกๆ คน ขอให้ลูกๆ ทุกคนมีความสุขและสนุกสนานในวันเด็ก” นายวราวุธ กล่าวท้าย

ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม.หนึ่งเดียว #วันเด็กแห่วชาติ #วันเด็ก #ให้ทุกวันวันเป็นวันของเด็ก #วันเด็ก2567


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง