คัดลอก URL แล้ว

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2“สื่อ ธรรม ดี”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2
สื่อ ธรรม ดี” สนุกกับสาระดี ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวรวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง