คัดลอก URL แล้ว

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ร่วมหยุดทุกการทุจริต! ร่วมแสดงพลัง “Break the corruption” ❌️ ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ✊️


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง