คัดลอก URL แล้ว

สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งพร้อมรับนักศึกษา พ.ต.ส.14

สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุม เพื่อเตรียมรับนักศึกษา พ.ต.ส.14 และติดตามผลการดำเนินงานสมาคม นำโดย นายอภิรัต ศิรินาวิน อุปนายกสมาคม รับหน้าที่เป็นประธานการประชุม และรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ดร.ณรงค์ หงษ์บิน นายเจริญ แก้วยอดหล้า อุปนายกสมาคมพร้อมกรรมการบริหาร โดร่วมกับ พันตำรวจตรีเดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสมาคมต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง