คัดลอก URL แล้ว

OR คว้ารางวัล Best Sustainability Awards จาก SET Awards 2023

OR คว้ารางวัล Sustainability Awards ในระดับ Best Sustainability Awards ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดจาก SET Awards 2023 ตอกย้ำผลสำเร็จจากการที่ OR ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล Sustainability Awards ในระดับ Best Sustainability Awards ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุด จากกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ให้แก่ นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือOR ในงาน SET Awards 2023 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีความสามารถโดดเด่นในตลาดทุนเพื่อเป็น “ต้นแบบ” ในการสร้างแรงบันดาลใจต่อองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 นับเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

นายดิษทัต กล่าวว่า ในปีนี้ OR ได้รับรางวัล SET Awards 2023Best Sustainability Awards จากกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลดังกล่าวตอกย้ำผลสำเร็จจากการที่ OR ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ตามแนวทาง SDG ในแบบฉบับของ OR ทั้งในด้าน “S” หรือ “Small” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก ด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่เน้นการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตในทุกรูปแบบผ่านแฟลตฟอร์มต่าง ๆ ของ OR และด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ OR ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและพิจารณาให้ OR ได้รับรางวัลนี้ รวมทั้ง การได้รับการประเมินผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับสูงสุด “AAA” ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ซึ่งถือเป็นอีกบทพิสูจน์ของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้ง ผู้คน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรของ OR Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” นายดิษทัต กล่าวเสริมในตอนท้าย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง