คัดลอก URL แล้ว

วุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ประธานสมาคมสวนสนุกโลกคนใหม่

สมาคมสวนสนุกโลก (International Association of Amusement Parks and Attractions – IAAPA) มีมติแต่งตั้งนายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพาร์ค ซิตี้ ผู้ประกอบกิจการสยามอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยาม) และนายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ แห่งประเทศไทย ขึ้นดํารงตําแหน่งประธานสมาคมสวนสนุกโลก (Chairman of the Board) วาระปี 2567 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567) ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนที่สองที่ได้ดํารงตําแหน่งอันทรงเกียรตินี้

IAAPA เป็นเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีความหลากหลายและมีความสําคัญ ในฐานะสมาคมการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดด้านแหล่งท่องเที่ยวประเภทมีที่ตั้งถาวร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2461 เป็นองค์กรที่รวบรวมสมาชิกจากแหล่งท่องเที่ยวชั้นนําและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากกว่า 100 ประเทศ สมาชิกประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพจากสวนสนุก ธีมพาร์ค สถานที่ท่องเที่ยว สวนน้ํา รีสอร์ต ศูนย์ นันทนาการสําหรับครอบครัว สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา ศูนย์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ เรือสําราญ ผู้ผลิต รวมถึงผู้จัดจําหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

การขึ้นดํารงตําแหน่งประธานสมาคมสวนสนุกโลกของนายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ จะช่วยนําพาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะภาคแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นให้ได้รับการยอมรับใน ระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนําองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การบริการ มาตรฐาน ความปลอดภัยระดับโลกมายกระดับแหล่งอุตสาหกรรมสวนสนุกและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของไทยอีกด้วย

นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ จะปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสมาคมสวนสนุกโลกตลอดปี พ.ศ. 2567 ก่อนที่ จะส่งมอบตําแหน่งต่อให้แก่ คุณเฟรดดี้ มาซิมิลิอาโน่ ผู้ก่อตั้งวันเดอร์วู้ด แหล่งท่องเที่ยวในอิตาลี ในปี พ.ศ. 2568


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง