คัดลอก URL แล้ว

‘ไอ.ซี.ซี.’ จับมือ ‘เชลล์ ประเทศไทย’ เปิดตัว SHELL RECHARGE แห่งแรก ในสำนักงานขององค์กรภาคธุรกิจ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดและขานรับนโยบายลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ จึงได้ร่วมกับ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายใต้แบรนด์ Shell Recharge ในบริเวณสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ  

คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายโอมาร์ เชค กรรมการบริหาร ธุรกิจโมบิลิตี้-ค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 บริษัท ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดใช้งาน Shell Recharge  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะรณรงค์และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทางเลือก  จึงได้ร่วมมือกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในการขยายเครือข่ายสถานีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งถือเป็นสถานีแห่งแรกของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานขององค์กรภาคธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ  ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่และมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ดังที่ปรากฏในโครงการต่าง ๆ อาทิ   การติดตั้งโซลาร์เซลล์ บริเวณหลังคาอาคารต่างๆ เพื่อเป็นการใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้น  การปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายใน-นอกอาคารสำนักงาน  และอีกหลายโครงการที่กำลังอยู่ในแผนงาน   เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคม “ไร้คาร์บอน” อย่างยั่งยืน.


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง