คัดลอก URL แล้ว
“ออรา” ตัวจริงเรื่องรักษ์โลก สานต่อโครงการ “AURA Upcycling”

“ออรา” ตัวจริงเรื่องรักษ์โลก สานต่อโครงการ “AURA Upcycling”

ออรา ตัวจริงเรื่องรักษ์โลก เดินหน้าสานต่อโครงการ Aura Upcycling มอบเสื้อกีฬาให้กับน้อง ๆ กว่าหนึ่งพันตัว

“ออรา” ตัวจริงเรื่องรักษ์โลก สานต่อโครงการ “AURA Upcycling” เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจออรา โดยการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการแปลงร่างขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดคุณค่า เป็นเสื้อกีฬากว่า 1,000 ตัว ให้กับน้อง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่ในสังคมใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น

โดยในครั้งนี้ พิมพิกา สิทธานุกูล Product Manager บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด นำทีมออราแบ่งปันเสื้อกีฬาให้กับน้อง ๆ ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนบ้านโคกสง่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง