คัดลอก URL แล้ว

ก.วัฒนธรรม นายกสหพันธ์สมาคมศิลปินพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือนโยบายในการดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ผู้ประกอบอาชีพศิลปินพื้นบ้านและการขับเคลื่อนงานด้านการแสดงพื้นบ้าน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธนวัฒน์ ราชวัง นายกสหพันธ์สมาคมศิลปินพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือนโยบายในการดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ผู้ประกอบอาชีพศิลปินพื้นบ้านและการขับเคลื่อนงานด้านการแสดงพื้นบ้าน ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การหารือดังกล่าว มีสมาคมศิลปินพื้นบ้านจำนวน 9 สมาคม ประกอบด้วย

  1. สมาคมลิเกแห่งประเทศไทย
  2. สหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย
  3. สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา
  4. สมาคมเพลงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย
  5. สมาคมหมอลำอีสาน
  6. สมาคมขับซอล้านนา
  7. สมาคมอุปรากรจีน
  8. สมาคมหนังตะลุงแห่งประเทศไทย
  9. สมาคมเพลงพื้นบ้านอีสานใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง