คัดลอก URL แล้ว

การท่องเที่ยวมาเลเซียจัดงาน TOURISM MALAYSIA SEMINAR พร้อมงานพบผู้ประกอบการท่องเที่ยว (B2B) กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้ายก่อนสิ้นปี

การท่องเที่ยวมาเลเซียสำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานสัมมนาการท่องเที่ยว โดยในครั้งนี้ Mr.Mohd Shahrir B. Mohd Ali – Director for ASEAN Division of Tourism Malaysia ได้เดินทางมาร่วมการสัมมนาและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการทัวร์ที่มีชื่อเสียงกว่า 80 บริษัท พร้อมเดินทางเข้าเยี่ยมทีมผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอชีย(Thai AirAsia) ณ.สำนักงานใหญ่ของบริษัทไทยแอร์เอเชียด้วย

นอกจากนี้ภายในงานได้จัดให้มีการพบผู้ประกอบการ (B2B) จากประเทศมาเลเซียกว่า 20 องค์กร ณ ห้อง Astro Ballroom โรงแรม The St. Regis Bangkok วันที่ 13 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยไตรมาสสุดท้ายซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอมของโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย

โดยคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียมากขึ้น ด้านผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนจับมือกันเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเป้าหมายรับนักท่องเที่ยว16ล้านคนในปี 2024 ด้วย ทั้งนี้ตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยนับเป็นตลาดที่ใหญ่และมีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวมาเลเซีย ทั้งนี้ทางการท่องเที่ยวมาเลเซียจึงผลักดันนโยบายการโปรโมทการท่องเที่ยวให้แก่ตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างต่อเนื่อง

งาน Tourism Malaysia Seminar และงานพบผู้ประกอบการในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นโดยมีการเชิญพันธมิตรทางการท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ Tourism Perak, Sunway Lagoon Resort, MyAirline, Legoland  Malaysia Resort, Resort World Genting และ MATTA Pahang chapter โดยภาพรวมของงานจะเน้นการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการ, update ข้อมูลท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งบริษัทนำเที่ยว (Tour Operator – TO) และตัวแทนจำหน่าย (Travel Agent – TA) ได้พบปะพูดคุยกันในเชิงธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ รายการท่องเที่ยว ให้ตรงกับความต้องการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้น่าจดจำ  พร้อมขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มคุณภาพ และกลุ่มลูกค้าใหม่ ในครั้งนี้ Mr.Loh Sze Yee – State Exco for Tourism Industry, Investment & Corridor Development of Perak ได้เดินทางมาร่วมงานสัมนานี้เพื่อโปรโมทงานเทศกาล Visit Perak Year 2024 ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ของรัฐเปรักแก่ตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รู้จัก และเชิญชวนให้ไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ความงดงามของรัฐเปรัก พร้อมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้ง land operator  โดยทีมงานของ Tourism Perak และนอกจากนี้ ในปีหน้า (2024) จะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของรัฐเปรักแล้ว ยังเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของรัฐมะละกา (Visit Melaka Year 2024) และรัฐปะลิส (Visit Perlis Year 2024 – 2025) อีกด้วย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง