คัดลอก URL แล้ว
มาร่วมชื่นชมกับทุกรางวัลแห่งคุณค่า ที่ “คนทำงาน” ตัดสินให้ “คนทำงาน” ด้วยกัน กับงาน “นาฏราช ครั้งที่ ๑๔”

มาร่วมชื่นชมกับทุกรางวัลแห่งคุณค่า ที่ “คนทำงาน” ตัดสินให้ “คนทำงาน” ด้วยกัน กับงาน “นาฏราช ครั้งที่ ๑๔”

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (RTBPF) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เชิญชม การถ่ายทอดสดการประกาศผลรางวัล “นาฏราช ครั้งที่ ๑๔”
สำหรับรางวัลที่โดดเด่นทางด้านวิทยุ, โทรทัศน์ และแพลตฟอร์มออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566
เวลา 14.00-16.30 น. ทาง Facebook หน้าจอ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://rtbpf.org/ และทางแฟนเพจ “หน้าจอ”


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง