คัดลอก URL แล้ว

กรมทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ และเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีช่องทางการเสนอซื้อเสนอขายผลงานทรัพย์สิน

ทางปัญญาและสามารถนัดหมายพบปะเจรจาธุรกิจแบบเรียลไทม์ (Real time) ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญากับผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยทุกท่านสามารถเข้าใช้งาน (IP Mart) ได้แล้ววันนี้ ผ่านเว็บไซต์  https://ipmart.ipthailand.go.th/ และ Mobile Application (IOS, Android)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง