คัดลอก URL แล้ว

โรคทางใจ เป็นได้ หายได้ โทร.ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323

อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ดีๆสำหรับประชาชน โดยทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ สปสช เพื่อให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผ่านทางโทรศัพท์กับประชาชน โดยเฉพาะกับประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง และขยายการเข้าถึงบริการกับให้ผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจากนักจิตวิทยาได้มากขึ้น การสอบถามข้อมูลผู้รับบริการและประเมินความเสี่ยงของปัญหา เป็นไปตามกระบวนการที่นักจิตวิทยา สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ใช้พูดคุยกับผู้ประสบปัญหาสุขภาพจิตที่โทรเข้ามาขอรับคำปรึกษา อาทิ ปัญหาความเครียด วิตกกังวล ปัญหาครอบครัว  การทำงาน ภาวะเสี่ยงซึมเศร้า ไปจนถึงกลุ่มที่มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเอง

ปัจจุบันสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้บริการ 15 คู่สาย โดยมีนักจิตวิทยาคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มากขึ้น จากเดิมที่สามารถดูแลได้ราว 20-30 เปอร์เซ็นต์ของสายที่โทรเข้ามา และยังเพิ่มการให้บริการลงทะเบียนนัดผ่านระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต สามารถติดต่อที่สายด่วนสุขภาพจิต โทร 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ นัดหมายผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 www.1323alltime.camri.go.th

หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนขอรับคำปรึกษากับนักจิตวิทยา


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง