คัดลอก URL แล้ว

สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 สิทธิประโยชน์ปรึกษาเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์

อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ดีๆจาก สปสช. ที่ได้สนับสนุนให้ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบ เพื่อให้บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมติดตามผลและให้กำลังใจต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

การสอบถามข้อมูลประวัติสุขภาพ ปริมาณและระยะเวลาการสูบบุหรี่ รวมถึงกำหนดเป้าหมายที่แน่ชัดในการเลิกบุหรี่กับผู้ที่โทรมาขอรับคำปรึกษา เป็นขั้นตอนสำคัญที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือ สายด่วนเลิกบุหรี่1600 ใช้ในการพูดคุยและให้คำปรึกษากับแบบเข้มข้นราว 20 นาที กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ซึ่งภายหลังการให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้กำลังใจและติดตามผลการเลิกบุหรี่อีกจำนวน 6 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี

ในขณะที่สนทนาผู้ให้คำปรึกษามีส่วนสำคัญเหมือนกัน เพราะว่าการจะเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ 1.อยู่ที่ความตั้งใจผู้สูบถูกไหมคะ 2.กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกำลังใจจากผู้ให้คำปรึกษา หรือ กำลังใจที่เราค้นหาจากคนรอบตัวของที่สามารถเป็นกำลังใจให้เขาได้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับ ศบช. มอบสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์โดยไม่มีการให้ยา โดยจะเป็นหน่วยบริการร่วมในระบบ บุคลากรทางการแพทย์ที่พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลต่างๆ เป็นผู้สูบบุหรี่ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค จะชักชวนให้เลิกสูบและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย เพื่อเข้ารับคำปรึกษากับสายด่วนเลิกบุหรี่1600 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้โทรเข้ามาขอรับคำปรึกษาเฉลี่ย 100-200 สายต่อวัน

การเลิกบุหรี่ของเรามีหลักฐานทางวิชาการว่าด้วยกระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ออกแบบไว้นี้ช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย 32 เปอร์เซ็นต์ต่อเนื่อง เลิกบุหรี่ได้หมายถึงไม่สูบแม้แต่ครั้งเดียว และไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบใดๆ แม้แต่ครั้งเดียว นับแต่วันเลิกบุหรี่จนถึง 6 เดือนค่ะ

ผู้ที่สนใจขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระหว่างช่วงเวลา 09.00 – 20.00 น.เป็นการให้บริการเต็มรูปแบบ และระหว่างเวลา 20.00 น.เป็นต้นไป เป็นการรับสายโทรเข้าและนัดหมายการให้ปรึกษาตามวัน-เวลาที่ผู้รับบริการสะดวก


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง