คัดลอก URL แล้ว

ไทยฮอนด้า – สวทอ. ร่วมเสริมสร้างทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สวทอ.) บันทึกข้อตกลง (MOU) เริ่มต้นโครงการ ‘Zero Accident Society in Private Colleges’ เพื่อเสริมสร้างทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ผ่านการสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยที่ถูกต้องและปลอดภัย

ดร.อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ความร่วมมือระหว่างไทยฮอนด้าและ สวทอ. ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของทั้งสองฝ่ายในการผลักดันให้เมืองไทยปลอดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นที่มาของโครงการ “Zero Accident Society in Private Colleges” ขึ้น โดยที่ผ่านมาไทยฮอนด้าได้มีการผลักดันโครงการเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี และยังคงมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนไทยผ่านทั้งหลักสูตร สถานที่ฝึก และบุคลากร สำหรับครั้งนี้ ไทยฮอนด้าพร้อมจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมการพัฒนาของเด็กนักเรียนให้มีทักษะขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยได้จัดอบรมวิทยากรขับขี่ปลอดภัยสำหรับครู อาจารย์ เพื่อนำความรู้การขับขี่ปลอดภัยกลับไปแนะนำอบรมนักเรียน และนักศึกษาในวิทยาลัย”

นอกจากนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจากร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษานั้นๆ นำวิทยากร ครูฝึกและอุปกรณ์การฝึกขับขี่ปลอดภัย มาร่วมสนับสนุนการฝึกสอน รวมถึงจัดแผนอบรมขับขี่ปลอดภัยด้วย

พร้อมกันนี้ เพื่อให้การพัฒนาทักษะขับขี่ปลอดภัยสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด ทางไทยฮอนด้ายังได้เตรียมจัดการแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย โดยผู้ชนะเลิศระดับประเทศ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับนานาชาติ (เอเชียและโอเชียเนีย) ในลำดับต่อไปอีกด้วย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง